Att synas är viktigt. Men hur ser vi ut? Hur ser din verksamhet ut?

Är du tydlig och direkt i din kontakt med dina kunder?

Som grafisk formgivare och illustratör kan jag hjälpa dig med ditt unika utseende.

Jag har alltid sysslat med att teckna på min fritid. I alla möjliga tekniker. Nu har jag börjat att illustrera även professionellt. Detta bland annat för att så mycket mer möjliggörs i och med den digitala tekniken.

hewidesign • Helena Wikström • helena.hemma@gmail.com • 070-655 75 52 Ring eller maila mig om du har idéer eller frågor.