Att synas är viktigt. Men hur ser vi ut? Hur ser din verksamhet ut?

Är du tydlig och direkt i din kontakt med dina kunder?

Som grafisk formgivare och illustratör kan jag hjälpa dig med ditt unika utseende.

Under mitt yrkesverksamma liv, som nu uppgår till nästan 30 år,

har jag i huvudsak arbetat med tidnings- och magasinsformgivning.

Det är ofta högt tempo och korta deadlines. Man arbetar i ett redaktionellt team med journalister, redaktörer och annons- och försäljningsavdelning. Det har varit och är fortfarande bland det roligaste jag vet!

hewidesign • Helena Wikström • helena.hemma@gmail.com • 070-655 75 52 Ring eller maila mig om du har idéer eller frågor.